Klubbmästerskap 2018

Hjärtligt välkomna till årets klubbmästerskap!

Information!

Från och med 1 januari 2017 är ABCS associerad klubb till Svenska Hundklubben (SHK) http://www.svenskahundklubben.se/ . Föreningarna har ett samarbetsavtal som löper 1 år framåt, med utvärdering och omförhandling till årsskiftet 2017/2018.

 

Nu i januari planeras årets föreningsorganiserade aktiviteter/träffar. Vi återkommer med kalender så snart som möjligt.

 

ABCS-medlemmar har under avtalsperioden samma ekonomiska villkor som SHK-medlemmar, vid deltagande i SHK:s lydnadstävlings-, bruksprovs-, utställnings-och kursverksamhet.

 

LYDNADSTÄVLING OCH BRUKSPROV

Information om och anmälan till lydnadstävling och bruksprov hittar ni på SHK:s centrala hemsida http://www.svenskahundklubben.se/ (längst upp på startsidan finns en rullista).

 

KURSDELTAGANDE

Anmälan till hundägarutbildingar görs via lokalklubbarnas hemsidor (t.ex. via länken http://www.svenskahundklubben.se/lokalavdelningar. Medlemskap i ABCS är likvärdigt med medlemskap i SHK.

 

UTSTÄLLNING

Utställningsregler: http://www.svenskahundklubben.se/utstallning/shks-utstallningsregler

Anmälan till utställning: http://www.svenskahundklubben.se/utstallning/anmalan-till-utstallning-2017. Även här har ABCS:s medlemmar samma anmälningsavgifter som SHK-medlemmar.

 

SHK HUNDTEST

Deltagande i SHK:s hundtest är även det rabatterat för ABCS-medlemmarna. Information och anmälan görs via http://www.svenskahundklubben.se/shk-hundtest