Amerikansk Bulldogg

 

Kort om rasen

Den Amerikanska Bulldoggen (Eng. American Bulldog) är en stor hundras av molossertyp. Rasen har sitt ursprung i USA, men har spritt sig till stora delar av världen. Hundarnas kroppsvikt ligger mellan 25 och 60 kg och mankhöjden runt 50 till 71 cm. Rasen utmärker sig genom en stor variation i storlek, utseende och temperament mellan individerna och könsdimorfismen är ofta tydlig. Rasen indelas i olika typer. Huvudtyperna är Classic (även kallad "Bully" eller "Johnsson"), Standard (även kallad "Scott" eller "Performance") och Old Southern White alt. Old English White. En hund med härstamning från båda rastyperna "Classic" och "Standard" kallas Hybrid (alt. ”Blend”). I utställningsringen bedöms hybrider enligt den standard som hunden följer bäst.

Amerikansk Bulldogg stambokförs av ett antal hundorganisationer av varierande storlek och nationalitet. Till de vanligare hör National Kennel Club (NKC), American Bulldog Regristry & Archives(ABRA), Animal Research Foundation (ARF) och United Kennel Club (UKC). Eftersom Amerikansk Bulldogg ännu inte är erkänd som ras av den internationella hundorganisationen FCI (Fédération Cynologique Internationale) stambokförs den inte av Svenska Kennelklubben (SKK).

Historia

Den Amerikanska Bulldoggens historia och härstamning är höljd i dunkel, det enda som med säkerhet går att säga är att inga historiska uppgifter går att bekräfta fullt ut. Uppgifter om rasens ursprung är genomsyrat av legender, hörsägen, rykten, och rena lögner. Mycket lite information är skriftligt dokumenterat före 1968 då rasen för första gången registrerades i National Kennel Club (NKC).
Troligen delar den Engelska och den Amerikanska Bulldoggen samma härstamning genom den sedan länge utdöda rasen Old English Bulldog, som i sin tur sannolikt hade sitt ursprung i de molosserraser som Romariket använde i sin krigsföring.
Immigranter från UK och övriga Europa tog med sig sina högt skattade hundar till USA. I företrädesvis den amerikanska södern fanns många arbetsuppgifter för en Bulldogg. Nötkreatur och grisar gick lösa över stora ytor i hård terräng där det var omöjligt att sätta upp stängsel och det fanns gott om skadedjur som ställde till förtret för farmarna. Det ingick i Bulldoggens sysslor att skydda boskapen mot rovdjur samt att fånga in och hålla efter vildsvin och andra skadedjur. Bulldoggen användes även, med fördel, som vakthund. Vaktförmågan och förmågan att hålla efter skadedjur var en bidragande orsak till att vissa bulldoggar behölls även efter det att man börjat stängsla in boskapen. Vid 1960-talets mitt var bulldoggen utrotningshotad då den tekniska utvecklingen gjorde bulldoggen arbetslös. Utrotningen förhindrades av entusiaster som letade upp kvarvarande exemplar av bulldoggar och påbörjade ett återskapande av hundtypen. Två idag välkända entusiaster är J. D. Johnson och A. Scott vilka anses som huvudpersoner i återskapandet, dock uppslöt även andra entusiaster t ex Koura, Kerschner, Stover, Painter, Margentina och Williamson för att nämna några.

Användning idag

Internationellt
Den Amerikanska Bulldoggen är inte längre utrotningshotad då den har haft en snabbt ökande popularitet. Den är fortfarande en arbetande hundras men förekommer även som utställnings- och sällskapshund. Arbetsuppgifter är t ex fångsthund vid vildsvinsjakt, driva nötkreatur, vakthund, personskyddshund och sporthund (Lydnad, Schutzhund, French Ring, Mondio Ring, Iron Dog, och Weight Pull). 

I Sverige
Den Amerikanska Bulldoggen i Sverige lever livet som sällskapshund och/eller sporthund. Enstaka hundar används som eftersökshundar på skadat vilt. Utställningar arrangeras av rasklubbar både inom landet samt i Norge, Finland och på kontinenten. Då rasen inte stambokförs av Svenska kennelklubben (SKK) får den inte delta i Svenska Brukshundklubbens (SBK) bruksprov (spår, sök, skydd och rapport), men kan tävlas i lydnad, rallylydnad, IPO-R, agility och avlägga viltspårprov efter att tävlingslicens lösts för hunden hos SKK. Ett antal hundar tränas och tävlas i weight pull. I Svenska Hundklubbens (SHK) regi kan alla raser och blandraser delta i spår- och sökprov, klubben arrangerar även tävlingar i rallylydnad, lydnad och agility.