Avelsrek.

American bulldog club Sweden’s rekommendationer är utarbetade för att gynna rasen på lång sikt.

Generellt
En hund som används i avel bör ha något att tillföra resen i helhet. Helst bör den ha en kombination av rastypiskt utseende, goda fysiska och mentala egenskaper och en annars god hälsa. Den bör ha flera generationer utmärkande hundar bak sig och den bör i avel kombineras med en hund med motsvarande egenskaper och avstämning.
Uppfödare har också ett ansvar för att tillrättalägga förhållanden till valpköparna och följa upp varje valp och valpköpare. För att uppnå en ansvarsmedveten hundhållning ska uppfödare säkra detta genom kontrakt och avtal, samt med råd och vägledning.

 

Rekommendationer

* Avelsdjur skall vara fri för AD/HD (0/A-B) och andra ärftliga sjukdomar
* Penn hip skall ligga under medianen för rasen (0,51)
* NCL fria avelsdjur
* Avelstikar skall vara minst 2 år vid sin första parning

* Föräldradjur skall ha genomgått ett mentaltest (MH, MT eller BPH)
* Valpar skall levereras med stamtavla och köpekontrakt
* Föräldradjur skall bevisas rastypiska och utan allvarliga defekter genom att ha en 1. premiering på utställning (röd rosett)

.